Hướng dẫn đặt Anten và thiết bị wifi

Hướng đặt Ăng ten

huong-dat-anten

Khuyến nghị nên đặt 1 Ăng ten dọc – 1 Ăng ten ngang

huong-dat-anten-dung

Cách đặt thiết bị Wifi đúng

cach-dat-wifi-dung

Cách đặt thiết bị Wifi chưa đúng

cach-dat-wifi-sai

Test Wifi

test-wifi

  • Sử dụng phần mềm Analyzer (Phone Android) hoặc InSSID (máy tính) test cường độ wifi
    • Chọn kênh thích hợp, loại bỏ những kênh đang trùng lắp
    • Cường độ sóng: <-60dBm (tốt), -60~-70dBm (trung bình), >-70 (yếu)
  • Chọn Channel Width thích hợp:
    • Xuyên tốt: nên chọn channel width 20
    • Tốc độ tốt: nên chọn channel width 40

Bài viết mới


0 bình luận


Để lại phản hồi